JPK dla mikrofirm już od stycznia 2018

komputer

Czy Twój system jest gotowy na Jednolity Plik Kontrolny (JPK) ?

Przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego od stycznia 2018 roku będą dotyczyć już wszystkich przedsiębiorstw, nawet tych najmniejszych (mikroprzedsiębiorstw).

Czym jest JPK?

Zgodnie z definicją zawartą na stronach Ministerstwa Finasów:

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

Jakie dane są przekazywane przez JPK?

Opublikowany przez Ministerstwo Finansów zestaw 7 struktur obejmuje najważniejsze księgi podatkowe i dowody księgowe. Są to:

Struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK_KR

Struktura 2 – wyciąg bankowy – JPK_WB

Struktura 3 – magazyn – JPK_MAG

Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT

Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA

Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR

Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP

Kogo dotyczy raportowanie w JPK?

Obowiązek przesyłania plików JPK_VAT wraz z deklaracją VAT dotyczy wszystkich przedsiębiorstw prowadzących swoje księgi rachunkowe przy pomocy programów komputerowych (zalicza się do nich również arkusze kalkulacyjne). Obejmuje zatem praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa, również te obsługiwane przez biura rachunkowe.

Duże firmy przesyłają  ewidencję VAT w standardzie JPK od 1 lipca 2016 r. Pozostałe struktury JPK zobligowane są przekazać na żądanie organu skarbowego.

Małe i średnie przedsiębiorstwa podlegają obowiązkowi Jednolitego Pliku Kontrolnego dopiero od początku 2017 r. Mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą ewidencję VAT, będą zobligowane do przesyłania struktury JPK_VAT od stycznia 2018 roku.

Zarówno małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa mają dodatkowo czas na przygotowanie się do raportowania pozostałych struktur JPK na wezwanie organów podatkowych do 30 czerwca 2018 roku.

Czy mój system spełnia wymogi JPK?

Już dziś warto sprawdzić czy system, który używa firma umożliwia generowanie i wysyłkę plików JPK. Jeśli nie to warto zgłosić się do producenta oprogramowania po najnowszą wersję aplikacji.

Czasami zdarza się, że oprogramowanie na którym pracujemy nie jest już wspierane lub producent nie przewiduje wprowadzenia możliwości generowania i wysyłki plików JPK. W takiej sytuacji warto rozważyć zmianę systemu.

W naszej ofercie znajdują się systemy, które są na bieżąco dostosowywane do przepisów i wymogów podatkowych.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Może zainteresuje Cię również