Czy Twój program handlowo-magazynowy jest gotowy na JPK?

jpk mf

Jak informowaliśmy we wcześniejszym wpisie od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy zostaną zobligowani do prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT).  Do 25 lutego 2018 r. trzeba przekazać do Ministerstwa Finansów pierwszy, obowiązkowy JPK_VAT zawierający informacje za styczeń 2018 r.  Nie ma tu znaczenia czy przedsiębiorca rozlicza VAT miesięcznie czy kwartalnie. Pliki należy wysyłać co miesiąc (do 25-go dnia miesiąca za poprzedni miesiąc) .

Dodatkowo od 1 lipca 2018 na żądanie Urzędu Skarbowego  – w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej – mikroprzedsiębiorcy będą mogli zostać wezwani do przekazania  JPK z informacjami na temat:

  • faktur (JPK_FA),
  • ksiąg rachunkowych i podatkowych (JPK_RK dla pełnej księgowości lub JPK_PKPIR podatkowej książki przychodów i rozchodów),
  • wyciągów bankowych (JPK_WB),
  • obrotów magazynowych (JPK_MAG).

W takiej sytuacji podatnik będzie mieć nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych plików JPK. Można będzie je przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych albo wysłać je mailem na adres wskazany przez organ podatkowy.

O ile większość przedsiębiorstw i biur rachunkowych jest już przygotowana do prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT, ksiąg rachunkowych i podatkowych o tyle nie wszyscy są jeszcze gotowi do obsługi struktur JPK dotyczących faktur i obrotu magazynowego.

Nawet jeżeli obsługą firmy zajmuje się zewnętrzne biuro rachunkowe warto już dziś ustalić kto będzie odpowiedzialne za ewentualne generowanie informacji na temat faktur (JPK_FA) i obrotów magazynowych (JPK_MAG). Obecnie biura rachunkowe prowadząc rejestry VAT oraz księgując dokumenty wprowadzają informacje o fakturach sprzedaży i zakupu w sposób ogólny (wprowadzane jest tylko podsumowanie stawek VAT lub ewentualnie rozbicie na pozycje według rodzajów kosztów lub przychodów). Ewidencjonując w ten sposób dokumenty biuro rachunkowe nie jest w stanie wygenerować informacji  JPK_FA gdzie wymagane są dane odnośnie każdej pozycji dokumentu (m.in. nazwa towaru lub usługi, ilości oraz jednostki miary, ilości pozycji na fakturze, itp.). Oczywiście można wprowadzać te dokumenty w sposób bardziej szczegółowy ale wiąże się to z większą pracochłonnością i prawdopodobnie większym kosztem za usługi biura rachunkowego.

Jeżeli firma posiada już program do obsługi handlowo-magazynowej to warto sprawdzić czy umożliwia on generowanie struktur JPK_FA oraz JPK_MAG . Czasami zdarza się, że oprogramowanie na którym pracujemy nie jest już wspierane lub producent nie przewiduje wprowadzenia możliwości generowania i wysyłki plików JPK. W takiej sytuacji warto rozważyć zmianę systemu.  Wówczas będziemy sami w stanie wygenerować informacje i fakturach i obrotach magazynowych gdy zajdzie taka potrzeba.

Warto wspomnieć, że osoba, która w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia JPK na wezwanie organu, może otrzymać karę porządkową w wysokości do 2.800 zł.

W naszej ofercie znajdują się systemy, które są na bieżąco dostosowywane do przepisów i wymogów podatkowych.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

 

 

Może zainteresuje Cię również